MADE IN SWEDEN

ZLAMP har redan från starten 1992 haft fokus på miljö, kvalitet och ljus. Som ett led i detta miljötänkande samarbetar vi tätt med ett antal utvalda svenska leverantörer. 

I Vetlanda, Småland svarvas de flesta av våra trädetaljer av trä som har vuxit i Sverige. En del av våra trästativ kommer från en duktig svarvare i Polen. Vi ytbehandlar trästativen i Anderslöv och använder då en vaxbetslösning där lösningsmedlet i huvudsak består av vatten. I småländska Gnosjö tillverkas våra laserskurna detaljer och de lackeras nästgårds i Hillerstorp.

Metallerna vi valt att använda i våra lampor är stål, brons, mässing och gjutjärn. Vid lackering av metallstativen använder vi företrädelsevis pulverlackning -en torr lackeringsmetod där inga lösningsmedel används. I Lammhult gjuts lampfötter till våra populära serier Peak och Rebecca.

Alla ZLAMP-skärmar tillverkar vi själva i vår verkstad på hantverksmässigt sätt. Vi använder oss av polypropylenplast, en miljövänlig produkt som vid förbränning blir vatten och koldioxid. Textilierna som tillverkas i Sverige innehåller inte flamskyddsmedel eller skadliga pigment. Pappret är naturligt utan färgtillsats och de limtyper som används i produktionen är vattenbaserade. 

Våra lampskärmar ger maximalt ljus utan att blända. Vi tar hänsyn till ljuskällans egenskaper och utformar armaturer som styr ljuset rätt. Alla våra lampor är bestyckade med LED - utom Bezz mini.

 

miljöpolicy

Ända sedan starten av ZLAMP® har vi tänkt så miljöskonsamt som möjligt. 

Skärmarna till våra lampor är tillverkade av polypropylenplast som vid förbränning endast blir vatten och koldioxid. Det limm vi använder är vattenbaserat och papperet innehåller inga skadliga färgpigment. Det samma gäller de svensktillverkade textilierna, som även är fria från flamskyddsmedel.

Största delen av allt trä vi använder till våra lampstativ har vuxit i Sverige, vilket bl a minimerar frakter. Ytbehandling av träet sker genom vaxning eller vaxbetslösning där lösningsmedlet huvudsakligen består av vatten.
Färgpigmenten i våra betskulörer består endast av jord- och mineralpigment och kommer från miljömedvetna Av Jord.

Metallerna i våra lampstativ är stål, gjutjärn, brons och mässing. Vid lackering av metallstativen använder vi pulverlack i stor omfattning och i de få fall då detta inte är möjligt används klarlack med endast svart pigment – inga andra kulörer förekommer. Pulverlack är en torr lackeringsmetod där inga lösningsmedel användes. Detaljerna uppvärms och pigment styrs till detaljen genom elektrostat. Inga flyktiga organiska föreningar eller tungmetaller uppstår. Utnyttjandegraden är hög p.g.a. att ett pulveråtervinningssystem är påkopplat. De fyra pigment vi använder är helt rena enligt de begränsnings- och observationslistor som finns.

Gjutjärnsfotplattorna till Peak och Rebecca oljebränns i Ronneby. Oljebränning sker med KRAV-raps olja från Karlshamn. I övrigt får bruket beröm för sina miljöåtgärder i form av återvinning av luftpartiklar, ingen mineralolja eller linolja och inga andra tillsatser.

Allt emballage och inredningsmaterial som vi använder vid packetering är av brun wellpapp. Även tidningar och återvunnet emballage används i vår godshantering.

Självklart avfallssorterar vi vår wellpapp, papper, plast, metall och elskrot. Dessutom tar vi vårt fulla producentansvar genom att vara anslutna till REPA-registret och El-Kretsen.

 

Lars Bessfelt, designer och VD.

Lars Bessfelt, designer och VD.