Z

 
 

Metalldelar: stål i vit, ljusgrå eller mörkgrå matt pulverlack 
Skärm: 
p.p. plast belagd med papper eller textil

Se även Z vägg och Z plafond.