Z

 
 

Metalldelar: stål i vit eller mörkgrå matt pulverlack 
Skärm: 
p.p. plast belagd med papper eller textil

Se även Z vägg, Z bord, Z golv och  Z plafond.